ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ? 2015

 

1). Η πρωινή συγκέντρωση των μαθητών είναι υποχρεωτική και απαγορεύεται η προσέλευσή τους με καφέ.

 

2). Απαγορεύεται η έξοδος των μαθητών από το χώρο του Σχολικού συγκροτήματος κατά τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου χωρίς την έγγραφη άδεια του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή του Σχολείου.

 

3). Οι μαθητές, δεν αρνούνται να εξέλθουν από την αίθουσα, όταν τους το ζητήσει ο καθηγητής.

 

4). Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στη Διεύθυνση του Σχολείου με τον επιμελητή ή τον απουσιολόγο.

 

5). Ο απουσιολόγος θα ορίζει επιμελητές, δυο ( 2 ) ανά εβδομάδα .

 

6). Οι επιμελητές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της τάξης τις ώρες των διαλειμμάτων.

 

7). Φθορά σε καρέκλες, πόμολα, ή άλλη φθορά της τάξης θα αποκαθίσταται από τους ίδιους τους μαθητές.

 

8). Οι μαθητές δεν πρέπει να φέρονται με απρεπή τρόπο στην επικοινωνία τους με τους άλλους μαθητές στο χώρο του σχολείου.

 

9). Η χειροδικία για τους εμπλεκόμενους μαθητές επισείει βαριά τιμωρία.

 

10). Απαγορεύεται η χρήση του κινητού στις αίθουσες του σχολείου και λοιπούς χώρους.

 

11). Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.