ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Η ναυτιλία αποτελεί –παραδοσιακά- βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με σημαντική συνεισφορά στο ελληνικό ΑΕΠ. Η επιτυχία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τη στελεχώνει, τόσο σε προσωπικό διοίκησης (Πλοίαρχοι – Μηχανικοί), όσο και σε άλλους ναυτικούς. Είναι τομέας που απαιτεί υπευθυνότητα, ηγετικές και μηχανικές δεξιότητες, γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της αγγλικής, καλή σωματική δύναμη και αντοχή,  αγάπη και εξοικείωση  με την θάλασσα.

Ειδικότητα : Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να είναι ο κυβερνήτης του πλοίου και ταυτόχρονα ο αντιπρόσωπος του πλοιοκτήτη στο πλοίο, να είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου και των επιβατών, να χαράζει την πορεία του πλοίου, να κατευθύνει και να οργανώνει την εργασία όλου του πληρώματος. Χρειάζεται να συνεργάζεται με το Μηχανικό και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, για την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει τις εργασίες συντήρησης, καλής λειτουργίας των μηχανών, προμήθειας καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών του πλοίου. Χρειάζεται να συνεργάζεται με τον Πλοίαρχο και τη ναυτιλιακή εταιρεία.

 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

                                        

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑ.Λ. 2019

E.M.

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑΓΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣΤΟΜΕΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΤΟΥ  ν.4386/2016

(ΦΕΚ83/Α’)ΚΑΙΤΩΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝΤΟΜΕΩΝΤΟΥ ν.4186/2013(ΦΕΚ 193/Α’)

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

 

 

 

346

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΨΑΧΝΑΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1002

 

 

347

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

0336

 

 

348

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

0356

 

 

349

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0310

 

 

350

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΛΙΜΕΝΩΝΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΑΧΝΑΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1004

 

 

351

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝΘΗΝΑ)

ΕΜΠ

0241

 

 

352

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΚΑΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0222

 

 

353

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟΡΥΚΤΩΝΠΟΡΩΝ(ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝΥΤ.ΜΑΚ.

1541

 

 

354

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟΡΥΚΤΩΝΠΟΡΩΝ(ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ

0242

 

 

355

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΑΡΑΓΩΓΗΣΚΑΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1624

 

 

356

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΞΑΝΘΗ)

ΔΠΘ

0476

 

 

357

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΡΙΝΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

1287

 

 

358

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΧΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣ

0214

 

 

359

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΣΧΕΔΙΑΣΗΣΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΙΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ(ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝΥΤ.ΜΑΚ.

1542

 

 

360

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΚΑΙΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0213

 

 

361

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΗΝΑ)

ΕΜΠ

0209

 

 

362

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

0392

 

 

363

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΟΛΟΣ)

ΠΑΝΕΣΣΑΛΙΑΣ

0332

 

 

364

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΕΛΕ.ΠΑ.

1659

 

 

365

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0211

 

 

366

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΚΟΖΑΝΗ)

ΠΑΝΥΤ.ΜΑΚ.

0210

 

 

367

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

1523

 

 

368

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΕΡΡΕΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1619

 

 

369

ΝΑΥΠΗΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

0393

 

 

370

ΝΑΥΠΗΓΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΗΝΑ)

ΕΜΠ

0229

 

(3)

371

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

0157

 

 

372

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΧΙΟΣ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0180

 

 

373

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝΕΣΣΑΛΙΑΣ

1434

 

 

374

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΖΑΚΥΝΘΟΣ)

ΙΟΝΙΟΠΑΝ/ΜΙΟ

1453

 

 

375

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0276

 

 

376

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝΕΣΣΑΛΙΑΣ

1436

 

 

377

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

1391

 

 

 

ΑΣΠΑΙΤΕ

 

 

 

 

378

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

0477

 

(3) Εξετάζονταιστο ειδικόμάθημα«ΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ»

 

E.M.

Α/Α

ΤΜΗΜΑΤΑΚΟΙΝΗΣΟΜΑΔΑΣΓΙΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣΟΛΩΝΤΩΝΤΟΜΕΩΝΤΟΥ ν.4386/2016

(ΦΕΚ83)ΚΑΙΤΩΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝΤΟΜΕΩΝΤΟΥ ν.4186/2013(ΦΕΚ 193/Α’)

ΙΔΡΥΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΕΙΡΑ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

(12)

474

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0878

 

(12)

475

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0879

 

(12)

476

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣΚΑΙΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0880

 

(12)

477

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΣΤΡΑΤΟΥ.Μ.Υ.)-ΟΠΛΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0862

 

(12)

478

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΣΤΡΑΤΟΥ.Μ.Υ.) -ΣΩΜΑΤΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0863

 

(12)

479

ΜΟΝΙΜΩΝΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν.)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

0864

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.Ε.Ν)

 

 

 

(12)

480

ΣΧΟΛΗΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Α.Ε.Ν.

0817

 

(12)

481

ΣΧΟΛΗΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Α.Ε.Ν.

0818

 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣΣΧΟΛΕΣ

 

 

 

(12)

482

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ

0870

 

 

 

ΣΧΟΛΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

 

 

(13)

483

ΣΧΟΛΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σ.Π.Α.

0876

 

 

 

ΣΧΟΛΕΣΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

 

 

 

(12)

484

ΣΧΟΛΗΔΟΚΙΜΩΝΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Σ.Λ. ΕΛΚΤ.

0882

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

 

 

 

(11)

485

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0401

 

(11)

486

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)

ΔΠΘ

0404

 

(11)

487

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΡΡΕΣ)

ΑΠΘ

0402

 

(11)

488

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΠΑΝΕΣΣΑΛΙΑΣ

0405

 

(11)

489

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0403

 

 

490

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0146

 

 

491

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ(ΝΑΥΠΛΙΟ)

ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

0362

 

 

492

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

0169

 

 

493

ΘΕΑΤΡΟΥ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0168

 

 

494

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0163

 

(15)

495

ΜΟΥΣΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣΚΑΙΤΕΧΝΗΣ(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

0409

 

(2)

496

ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑ

0408

 

(15)

497

ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΡΤΑ)

ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1248

 

(2)

498

ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ

0406

 

(15)

499

ΜΟΥΣΙΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ(ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟΠΑΝ/ΜΙΟ

0407

 

 

500

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΤΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

0354

 

 

501

ΨΗΦΙΑΚΩΝΤΕΧΝΩΝΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ(ΨΑΧΝΑΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

1011

 

 

(1)Εξετάζονταιστα ειδικάμαθήματαΛΕΥΘΕΡΟΣΧΕΔΙΟ»ΚΑΙ«ΓΡΑΜΜΙΚΟΣΧΕΔΙΟ"

(2)Εξετάζονταισταειδικάμαθήματα«ΑΡΜΟΝΙΑ»και« ΈΛΕΓΧΟΣΜΟΥΣΙΚΩΝΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

(3) Εξετάζονταιστο ειδικόμάθημα«ΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ»

(9) Εξετάζονταισε ένααπότατέσσεραειδικάμαθήματα«ΑΓΓΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ»,«ΓΑΛΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ»,«ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΓΛΩΣΣΑ»ΙΤΑΛΙΚΗΓΛΩΣΣΑ».

(11)Εξετάζονταισε τρίααπό τα εξήςτέσσερααγωνίσματα«ΔΡΟΜΟΣ400μ. γιααγόριαή200μ. για κορίτσια»,«ΑΛΜΑΣΕ ΜΗΚΟΣ»ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ6 κ. γιααγόριαή 4 κ.γιακορίτσια»

και«50μ. ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣΕΛΕΥΘΕΡΟ».

(12) Οιυποψήφιοιγια ΣτρατιωτικέςΣχολές,ΑστυνομικέςΣχολές,ΣχολέςΔοκίμωνΛιμενοφυλάκωνκαιΣχολέςτωνΑκαδημιώνΕμπορικούΝαυτικούπρέπεινα έχουν κριθείικανοί στιςοικείεςπροκαταρκτικέςεξετάσεις(υγειονομικές,αθλητικές,ψυχοτεχνικές)ου διενεργούνταιαπό τααρμόδιαΥπουργείακατάπερίπτωση.(Για τιςΑ.Ε.Ν.απαιτείταιμόνο υγειονομικήεξέταση).

Γιατη συμμετοχήστιςπροκαταρκτικέςεξετάσειςυποβάλλεταισχετική αίτηση σύμφωναμεόσαορίζονται στιςαντίστοιχεςπροκηρύξεις.ΔιευκρινίζεταιότιόσοιεισαχθούνστιςΑ.Ε.Ν. εξετάζονταικατάτηδιάρκειατουΑδιδακτικούεξαμήνουστηνκολύμβησηκαιγιαόσουςαποτύχουνδιακόπτεταιηφοίτησημέχριεπιτυχούςεπανεξέτασης.Κατάτηδιάρκειατης φοίτησηςστιςΑ.Ε.Ν.    καιστιςπροαγωγικές/απολυτήριες εξετάσειςτωνΑ.Ε.Ν.,οισπουδαστέςαξιολογούνταισταδιδασκόμεναμαθήματαμεγραπτέςεξετάσειςήμε γραπτές/προφορικές/πρακτικέςεξετάσειςανάλογαμετηφύσηκάθεμαθήματος.Οτρόποςεξέτασηςκάθεμαθήματοςισχύειγιαόλουςανεξαιρέτωςτουςσπουδαστές(σύμφωναμε τονισχύονταΚανονισμόΣπουδώνκαιταωρολόγια/αναλυτικάπρογράμματαδιδασκαλίας)ΣχολήΑστυφυλάκων,καθώςκαιοιΣχολέςΠλοιάρχωνκαιΜηχανικώνΕμπορικού Ναυτικούλειτουργούνμεπαραρτήματασε διάφορες περιοχές τηςΕλλάδας και όσοιεισάγονταισε αυτέςκατανέμονταιστα παραρτήματαμε απόφασητουαρμόδιου Υπουργούκατά περίπτωσηκαιμε κριτήριοτη δήλωσηπροτίμησηςπου υποβάλλουνστοαντίστοιχοΥπουργείοσε συνδυασμόμε το σύνολοτων μορίωντους.

(13)  Οι  υποψήφιοιγιαΣχολέςΠυροσβεστικήςΑκαδημίαςπρέπειναέχουνκριθείικανοίστιςοικείεςπροκαταρκτικέςεξετάσεις(υγειονομικές,αθλητικές,ψυχοτεχνικές)που διενεργούνταιαπό το αρμόδιοΥπουργείο.

14)ΟυποψήφιοςπουδηλώνειτμήματαΛογοθεραπείαςρέπειναγνωρίζειότιδενμπορείναπαρακολουθήσειτοτμήμααυτό,ανπαρουσιάζεικώφωση-βαρηκοΐα,δυσαρθρία,

τραύλισμα,εγκεφαλοπάθειαπουεπηρεάζειτηλειτουργίαλόγου-άρθρωσηςήπαθολογικήφωνή.Όσοιεισάγονταιστατμήματααυτά,υποβάλλονταισεσχετικέςεξετάσειςμε

ευθύνητου τμήματοςκαιανδιαπιστωθείότικάποιοςπαρουσιάζειμιααπότιςπαραπάνωπαθήσεις,διαγράφεταιαπό τοτμήμααυτό.

(15) Για τατμήματααυτάαπαιτείταιεξέτασηστα μουσικάμαθήματα «ΜΟΥΣΙΚΗΕΚΤΕΛΕΣΗΚΑΙΕΡΜΗΝΕΙΑ»και«ΜΟΥΣΙΚΗΑΝΤΙΛΗΨΗΚΑΙΓΝΩΣΗ»καιμπορούνναταδηλώσουν

στοΜηχανογραφικόδελτίοΜΟΝΟόσοιέχουνσυμμετάσχειστιςΠανελλαδικέςεξετάσειςΕΠΑ.Λ. 2019.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Τάξη Τύπος τμήματος Μάθημα
Α Γενικής Παιδείας Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Θρησκευτικά, Ιστορία, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία), Νέα Ελληνικά, Πληροφορική
Επιλογής Αρχές Οικονομίας
Επιλογής Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
Επιλογής Ναυτιλιακές Γνώσεις
Ξένων Γλωσσών Αγγλικά
Προσανατολισμού Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων
Τάξη Τύπος τμήματος Μάθημα
Β Γενικής Παιδείας Χημεία, Φυσική Αγωγή, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Νέα Ελληνικά, Θρησκευτικά, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική
Ξένων Γλωσσών Αγγλικά
Τάξη Τύπος τμήματος Μάθημα
Γ Γενικής Παιδείας Άλγεβρα, Νέα Ελληνικά, Φυσική Αγωγή, Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία
Ξένων Γλωσσών Αγγλικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τάξη Τύπος τμήματος Μαθήματα
Β Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων Ανθρώπινες Σχέσεις - Διοίκηση Πλοίου-(Θ), Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές-(Θ), Ναυσιπλοΐα I - Ναυτική Μετεωρολογία-(Θ), Ναυσιπλοΐα I - Ναυτική Μετεωρολογία-(Ε), Ναυτικά Αγγλικά-(Θ), Συστήματα Ελέγχου Γέφυρας - Μηχανοστασίου-(Θ), Ναυτική Μηχανολογία – Εφαρμογές-(Ε), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου Ι-(Θ), Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση-(Θ), Ναυπηγία – Ευστάθεια – Πρόωση-(Ε), Ναυπηγικό - Μηχανολογικό - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο-(Ε)

 

Τάξη Τύπος τμήματος Μαθήματα
Γ Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες-(Ε), Ν.Η.Ο. – Επικοινωνίες-(Θ), Εφαρμογές Δ.Κ.Α.Σ. – ECDIS - ARPA-(Ε), Μεταφορά Φορτίων-(Θ), Ναυσιπλοΐα II-(Θ), Ναυτικά Αγγλικά II-(Θ), Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές-(Θ), Τήρηση Φυλακής Γέφυρας-(Θ)

 

Τάξη Τύπος τμήματος Μαθήματα
Γ Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Πλοίου-(Ε), Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Πλοίου-(Θ), Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές-(Θ), Τήρηση Φυλακής Μηχανοστασίου-(Θ), Ναυτικά Αγγλικά II-(Θ), Ναυτικές Μηχανές-(Θ), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Πλοίου ΙΙ-(Θ), Μηχανολογικές Κατασκευές Πλοίου - Σχέδιο με Η/Υ-(Ε)

 

Ειδικότητα : Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Η πόλη της Καλαμάτας κοσμείται από ένα μεγάλο λιμάνι, το οποίο όταν κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, είχε ως σκοπό να μετατρέψει την πόλη, σε «Μασσαλία της Ανατολικής Μεσογείου». Πράγματι για πολλά χρόνια το λιμάνι της Καλαμάτας ήταν μια από τις βασικές πύλες της Ελλάδας. Αυτό το γεγονός ώθησε πολλούς νέους  ανθρώπους να αναζητήσουν την τύχη τους στη θάλασσα. Έτσι σταδιακά δημιουργήθηκε μια ισχυρή ναυτική παράδοση.
Η υπάρχουσα ναυτική παράδοση, αλλά και η  ανάγκη επαγγελματικής διεξόδου πολλών μαθητών στο εμπορικό ναυτικό, ώθησε το σχολείο μας  στη δημιουργία νέου τομέα  Εμπορικού Ναυτικού με ειδικότητες  Πλοιάρχων και Μηχανικών. Η ίδρυση του τομέα θα προαγάγει τις ναυτικές σπουδές και θα ενισχύσει περαιτέρω τις σπουδές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, αφού θα εισέρχονται σε αυτές απόφοιτοι του τομέα με ήδη αρκετή εργαστηριακή εμπειρία και θεωρητικές γνώσεις. 
Πληροφορίες ? εγγραφές: 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας,  Ρήγα Φεραίου και Κρήτης, Καλαμάτα, τηλ.: 27210 83084